що таке настанови?

Методичні рекомендації: Настанови з управління арештованим майном є систематизованим викладом правових норм в Україні та іноземних юрисдикціях у сфері управління майном, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, а також практики їх застосування компетентними державними органами.


Настанови призначені для використання в роботі працівниками фахових підрозділів АРМА з метою формування єдиного розуміння та практики з управління арештованими активами. Також цей матеріал може бути корисним для застосування в роботі працівниками органів прокуратури, досудового розслідування, слідчими суддями та судами під час ініціювання питань передачі арештованого майна в управління АРМА, розгляду та вирішення таких питань по суті, розгляду питань щодо оскарження рішень, дій, актів АРМА чи рішень слідчих суддів або судів щодо управління арештованим майном.