II. Нормативно-правова база інституту управління арештованим майном для арма

Правову основу діяльності АРМА становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Спеціальний закон та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти. Також орієнтирами в роботі АРМА є акти права ЄС, аналітичні матеріали фахових міжнародних організацій.

2.1 Законодавство України

2.1.1 Закони

• Конституція України;
• Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
• Закон України«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
• Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
• Закон України «Про виконавче провадження»;
• Закон України «Про публічні закупівлі»;
• Кримінальний процесуальний кодекс України;
• Цивільний кодекс України;
• Кодекс України про адміністративні правопорушення.

2.1.2 Постанови Кабінету Міністрів України

• від 09.08.2017 No558 «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів»;
• від13.09.2017 No685 «Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації»;
• від 27.09.2017 No719 «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах»;
• від11.10.2017 No768 «Про Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів»;
• від 10.05.2018 No351 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами»;
• від 11.07.2018 No613 «Про затвердження положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
• від 22.08.2018 No637 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

2.1.3 Накази АРМА:

• від 15.02.2018 No43 «Про затвердження Положення про порядок винесення приписів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2018 за No250/31702;
• від 15.02.2018 No44 «Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2018 за No251/31703;
• від 02.05.2018 No93 «Про затвердження Положення про уповноважених осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.06.2018 за No673/32125;
• від 13.07.2018 No140/608 «Про затвердження Порядку взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Національної поліції України під час здійснення заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.08.2018 No895/32347.

2.2 Міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України

• Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Закон України про ратифікацію 18.10.2006 N251-V)1;
• Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України про ратифікацію 18.10.2006 N252-V)2;
Конвенція про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (Закон України про ратифікацію 17.12.1997 N738/97-ВР)3;
• Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (Закон України про ратифікацію 17.11.2010 N 2698-VI)4.

2.3 Акти права ЄС

• Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime5;
• Directive2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union6.

2.4 Окремі рекомендації міжнародних організацій та інституцій

• Шоста доповідь Комісії Європейського парламенту та ради про хід виконання Україною Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України (2015)7 та Рекомендації ХІ та ХІІ Групи держав проти корупції (GRECO) за результатами Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання України (20-23.03.2012)8.

  1. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції: Закон України від 18.10.2006 No 251-V. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/251-16 (дата звернення 06.09.2018)
  2. Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією: Закон України від 18.10.2006 No 252-V. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/252-16 (дата звернення 06.09.2018)
  3. Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 р.: Закон України від 17.12.1997 No 738/97-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/738/97-вр (дата звернення 06.09.2018)
  4. Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму: Закон України 17.11.2010 No 2698-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2698-17 (дата звернення 06.09.2018)
  5. COUNCIL DECISION 2007/845/JHAof 6 December 2007concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field oftracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0103:0105:EN:PDF (last accessed 06.09.2018)
  6. Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042
    (last accessed 06.09.2018)
  7. Sixth Progress Report on the Implementation by Ukraine of the Action Plan on Visa Liberalisation. URL: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015- 905-EN-F1-1.PDF (last accessed 06.09.2018)
  8. Другий додатковий звіт про виконання рекомендацій Україною. URL: https://rm.coe.int/16806ca26a (дата звернення 06.09.2018)
Інші теми
I
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ
VI
ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АКТИВІВ В УПРАВЛІННЯ АРМА
IX
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ